تبلیغات - تبلیغات هدفمندتبلیغات - تبلیغات هدفمند
- دسته بندی ها
ریخته گری چترایی
مشخصات شرکت / کسب و کار
ریخته گری چترایی

ریخته گری چترایی از سال ۱۳۹۴شروع به کار کرد .

مشخصات مدیران
مدیری ثبت نشده است.
محصولات و خدمات
محصول یا خدمتی ثبت نشده است
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس کسب و کار
  • ریخته گری چترایی
  • نوع آدرس : اطلاعات تماس کسب و کار
  • کد پستی :
  • پلاک :
  • وب سایت :
  • آدرس : شهرک صنعتی تیران ، خیابان چهارمکلمات کلیدی :
تبلیغات - تبلیغات هدفمندتبلیغات - تبلیغات هدفمند