دوشنبه ۸ آذر سال ۱۴۰۰
بانک اطلاعات مشاغل
سنگ نماتبلیغات - تبلیغات هدفمند
مجتمع سنگ استاد شهریار
مشخصات شرکت / کسب و کار
مجتمع سنگ استاد شهریار

بزرگترین مجتمع تولید کننده سنگ گرانیت مروارید در ایران محصولات : کوپ گرانیت معدن ، سنگ جدول ، سنگ پله ، سنگ پلاک ، سنگ اپن ، سنگ کوبیک و محصولات صادراتی آدرس وب سایت : www.shahriarstone.com آدرس ایمیل : shahriar.stone@yahoo.com

مشخصات مدیران
جلال رحمتی
 • جلال رحمتی
 • سمت : مدیر عامل
 • مدرک تحصیلی :
 • سال تولد :
 • وبلاگ شخصی :
 • فعالیت ها و علاقه مندی ها :

محصولات و خدمات
سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • نوع یا مدل محصول :
 • قیمت محصول : 850000
 • توضیحات محصول : سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکال
  کیفیت برش : صادراتی
  کیفیت سنگ :عالی
  ابعاد سنگ : کوپ گرانیت معدن درجه یک
  نوع پرداخت سطح سنگ : معدن گرانیت خاوران ، متعلق به مجتمع باداشتن سلامت بالا و تولید کوپ با استاندارد صادرات فعالیت می کند .
  ضخامت :

سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • نوع یا مدل محصول :
 • قیمت محصول : 600000
 • توضیحات محصول : سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکال
  کیفیت برش : صادراتی
  کیفیت سنگ :عالی
  ابعاد سنگ : سنگ جدول،طول:50 -عرض:30
  نوع پرداخت سطح سنگ : جهت استفاده در پیاده روها جداسازی باغچه ها و راه رو آب خیابان ها
  ضخامت : 10سانت

سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • نوع یا مدل محصول :
 • قیمت محصول : 500000
 • توضیحات محصول : سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکال
  کیفیت برش : صادراتی
  کیفیت سنگ :عالی
  ابعاد سنگ : سنگ جدول،طول:50 -عرض:30
  نوع پرداخت سطح سنگ : جهت استفاده در پیاده روها جداسازی باغچه ها و راه رو آب خیابان ها
  ضخامت : 8

سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • نوع یا مدل محصول :
 • قیمت محصول : 450000
 • توضیحات محصول : سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکال
  کیفیت برش : صادراتی
  کیفیت سنگ :عالی
  ابعاد سنگ : سنگ جدول،طول:50 -عرض:30
  نوع پرداخت سطح سنگ : جهت استفاده در پیاده روها جداسازی باغچه ها و راه رو آب خیابان ها
  ضخامت : 6

سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • نوع یا مدل محصول :
 • قیمت محصول : 250000
 • توضیحات محصول : سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکال
  کیفیت برش : صادراتی
  کیفیت سنگ :عالی
  ابعاد سنگ : پله گرانیت مروارید درجه یک-طول:آزاد-عرض:35
  نوع پرداخت سطح سنگ :
  ضخامت : 3 سانت

سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • نوع یا مدل محصول :
 • قیمت محصول : 140000
 • توضیحات محصول : سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکال
  کیفیت برش : صادراتی
  کیفیت سنگ :عالی
  ابعاد سنگ : طولی مروارید درجه یک-طول:آزاد-عرض:40
  نوع پرداخت سطح سنگ :
  ضخامت :

سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • نوع یا مدل محصول :
 • قیمت محصول : 150000
 • توضیحات محصول : سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکال
  کیفیت برش : صادراتی
  کیفیت سنگ :عالی
  ابعاد سنگ : حکمی مروارید درجه یک-طول:40-عرض:40
  نوع پرداخت سطح سنگ :
  ضخامت :

سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • نوع یا مدل محصول :
 • قیمت محصول : 130000
 • توضیحات محصول : سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکال
  کیفیت برش : صادراتی
  کیفیت سنگ :عالی
  ابعاد سنگ : فرشی مروارید-طول:35-عرض:40
  نوع پرداخت سطح سنگ :
  ضخامت :

سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • نوع یا مدل محصول :
 • قیمت محصول : 120000
 • توضیحات محصول : سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکال
  کیفیت برش : صادراتی
  کیفیت سنگ :عالی
  ابعاد سنگ : فرشی گرانیت ضخیم-طول:30-عرض:35
  نوع پرداخت سطح سنگ :
  ضخامت : ضخیم

سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • نوع یا مدل محصول :
 • قیمت محصول : 120000
 • توضیحات محصول : سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکال
  کیفیت برش : صادراتی
  کیفیت سنگ :عالی
  ابعاد سنگ : سرپله سابیده-طول:آزاد-عرض:35
  نوع پرداخت سطح سنگ :
  ضخامت :

سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • سنگ گرانيت مرواريد مشهد
 • نوع یا مدل محصول :
 • قیمت محصول : 400000
 • توضیحات محصول : سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکال
  کیفیت برش : صادراتی
  کیفیت سنگ :عالی
  ابعاد سنگ : اپن-عرض:45
  نوع پرداخت سطح سنگ : در عرض های مختلف برای استفاده در آشپزخانه ها ، جهت کابینت و اپنها کاربرد دارد
  ضخامت : 3 سانت

اطلاعات تماس
اطلاعات تماس کسب و کار
 • مجتمع سنگ استاد شهریار
 • نوع آدرس : اطلاعات تماس کسب و کار
 • کد پستی : 9373168151
 • پلاک :
 • وب سایت : shahriarstone.com
 • آدرس : جاده فریمان . تپه سلام . خیابان اول سنگبریها . پلاک 21کلمات کلیدی :
تبلیغات - تبلیغات هدفمندتبلیغات - تبلیغات هدفمند