سنگ نماتبلیغات - تبلیغات هدفمند
- دسته بندی ها


سنگ چینی کریستال لایبید


سنگ چینی کریستال لایبید

 • نام محصول :سنگ چینی کریستال لایبید
 • نوع یا مدل محصول :
 • قیمت : تماس بگیرید
 • ضخامت : ضخامت های دیگر
 • ضخامت : 20 میلی متر
 • ضخامت : 16 میلی متر
 • کاربری سنگ : کف
 • ابعاد : 40 طولی
 • ضخامت : 30 میلی متر
 • رنگ : خاکستری
 • ابعاد : پله
 • کیفیت سنگ : درجه 1
 • کیفیت سنگ : ممتاز
 • ابعاد : 30 طولی
 • ضخامت : 12 میلی متر
 • ابعاد : 40X40
 • کاربری سنگ : آشپزخانه
 • نوع پرداخت سطح سنگ : سند بلاست
 • کیفیت سنگ : درجه 2
 • ابعاد : ابعاد دیگر
 • کاربری سنگ : راه پله
 • کاربری سنگ : کاربری های دیگر
 • نوع پرداخت سطح سنگ : تیشه ای
 • نوع پرداخت سطح سنگ : صیقلی
 • توضیحات :
تبلیغات - تبلیغات هدفمندتبلیغات - تبلیغات هدفمند