سنگ نماتبلیغات - تبلیغات هدفمند
- دسته بندی ها


مرمر قهوه ای


مرمر قهوه ای

 • نام محصول :مرمر قهوه ای
 • نوع یا مدل محصول :
 • قیمت : تماس بگیرید
 • ابعاد : ابعاد دیگر
 • ابعاد : 120x120
 • ابعاد : 40X40
 • نوع پرداخت سطح سنگ : تیشه ای
 • کاربری سنگ : تراس
 • ابعاد : 80x80
 • کاربری سنگ : لابی
 • ابعاد : 40 طولی
 • نوع پرداخت سطح سنگ : نیمه مات
 • کاربری سنگ : راه پله
 • ابعاد : 50x50
 • کاربری سنگ : کاربری های دیگر
 • نوع پرداخت سطح سنگ : صیقلی
 • ابعاد : 30 طولی
 • نوع پرداخت سطح سنگ : شات بلاست
 • نوع پرداخت سطح سنگ : آنتیک کاری
 • کاربری سنگ : کف
 • ابعاد : 100x100
 • کاربری سنگ : حمام
 • کاربری سنگ : آشپزخانه
 • نوع پرداخت سطح سنگ : بادبر
 • ابعاد : 30x30
 • کیفیت سنگ : ممتاز
 • نوع پرداخت سطح سنگ : مات
 • ابعاد : 60x60
 • ابعاد : اسلب
 • نوع پرداخت سطح سنگ : چرمی
 • ضخامت : 20 میلی متر
 • نوع پرداخت سطح سنگ : سند بلاست
 • نوع پرداخت سطح سنگ : آتشین فلیم
 • کاربری سنگ : نمای ساختمان
 • رنگ : قهوه ای
 • توضیحات :
تبلیغات - تبلیغات هدفمندتبلیغات - تبلیغات هدفمند