سنگ نماتبلیغات - تبلیغات هدفمند
- دسته بندی ها


چینی سیرجان


چینی سیرجان

 • نام محصول :چینی سیرجان
 • نوع یا مدل محصول :
 • قیمت : تماس بگیرید
 • ابعاد : ابعاد دیگر
 • ابعاد : 80x80
 • کاربری سنگ : آشپزخانه
 • کاربری سنگ : راه پله
 • ابعاد : 100x100
 • نوع پرداخت سطح سنگ : صیقلی
 • کیفیت سنگ : درجه 3
 • کاربری سنگ : لابی
 • کاربری سنگ : تراس
 • ابعاد : 30x30
 • ابعاد : 30 طولی
 • ابعاد : 40 طولی
 • کیفیت سنگ : درجه 2
 • کاربری سنگ : کف
 • کاربری سنگ : نمای ساختمان
 • ابعاد : 50x50
 • کیفیت سنگ : ممتاز
 • ابعاد : 40X40
 • ابعاد : 120x120
 • ابعاد : اسلب
 • ضخامت : 20 میلی متر
 • ابعاد : 60x60
 • کیفیت سنگ : درجه 1
 • رنگ : سفید
 • توضیحات :
تبلیغات - تبلیغات هدفمندتبلیغات - تبلیغات هدفمند