- دسته بندی ها

گرانیتجستجو در سایت

جستجو عبارت : در : به تعداد :

نتایج جستجوی "گرانیت" در محصولات

  سنگ گرانیت سنگ گرانیت
  سنگ گرانیت مشکی نطنز . گل پنبه ای نطنز
  ارسال شده توسط : sadafstone تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۳/۰۵/۰۹
  کوپ گرانیتکوپ گرانیت
  ارسال شده توسط : iranstone.info تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
  سنگ گرانیت بروجرد(جوکار)سنگ گرانیت بروجرد(جوکار)
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :ممتاز -درجه یک ابعاد سنگ : طولی -حکمی -اسلبنوع پرداخت سطح سنگ : دیوارهای داخلی ،نمای خارجی ساختمان ،پله کان ،کف پوشضخامت : 3 -2سانتی متر
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانيت مرواريد مشهدسنگ گرانيت مرواريد مشهد
  سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکالکیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه یک ابعاد سنگ : طولی -ح ...
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانيت خرمدرهسنگ گرانيت خرمدره
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه یک ابعاد سنگ : طولی -حکمی -اسلبنوع پرداخت سطح سنگ : دیوارهای داخلی ،نمای خارجی ساختمان ،پله کان ،کف پوشضخامت : 3 -2سانتی متر
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانيت نهبندانسنگ گرانيت نهبندان
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه یک ابعاد سنگ : طولی -حکمی -اسلبنوع پرداخت سطح سنگ : دیوارهای داخلی ،نمای خارجی ساختمان ،پله کان ،کف پوشضخامت : 3 -2سانتی متر
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانیت سیلورسنگ گرانیت سیلور
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه یک ابعاد سنگ : طولی -حکمی -اسلبنوع پرداخت سطح سنگ : دیوارهای داخلی ،نمای خارجی ساختمان ،پله کان ،کف پوشضخامت : 3 -2سانتی متر
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانیت سبز کاهویی بیرجندسنگ گرانیت سبز کاهویی بیرجند
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه1 ابعاد سنگ : 40*40نوع پرداخت سطح سنگ : پله،سنگفرش،ديوارهضخامت : 1.8
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  گرانیت مصنوعیگرانیت مصنوعی
  قابل استفاده در کلیه کفها . نما، بدنه دیوار، لابی، پله و زیر پله و ...
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانیت کرم پرتقالی نهبندانسنگ گرانیت کرم پرتقالی نهبندان
  کیفیت برش : صادراتی کیفیت سنگ :سیمک ایتالیا ابعاد سنگ : 40*40 و طولی - 60*60 و طولینوع پرداخت سطح سنگ : کف ، نما و ...ضخامت : 2
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانیت صورتی نهبندانسنگ گرانیت صورتی نهبندان
  کیفیت برش : صادراتی کیفیت سنگ :سیمک ایتالیا ابعاد سنگ : 40*40 و طولی - 60*60 و طولینوع پرداخت سطح سنگ : کف ، نما و ...ضخامت : 2
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانيت مرواريد مشهدسنگ گرانيت مرواريد مشهد
  سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکالکیفیت برش : صادراتی کیفیت سنگ :عالی ابعاد سنگ : کوپ گران ...
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانيت مرواريد مشهدسنگ گرانيت مرواريد مشهد
  سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکالکیفیت برش : صادراتی کیفیت سنگ :عالی ابعاد سنگ : سنگ جدول ...
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانيت مرواريد مشهدسنگ گرانيت مرواريد مشهد
  سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکالکیفیت برش : صادراتی کیفیت سنگ :عالی ابعاد سنگ : سنگ جدول ...
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانيت مرواريد مشهدسنگ گرانيت مرواريد مشهد
  سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکالکیفیت برش : صادراتی کیفیت سنگ :عالی ابعاد سنگ : سنگ جدول ...
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانيت مرواريد مشهدسنگ گرانيت مرواريد مشهد
  سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکالکیفیت برش : صادراتی کیفیت سنگ :عالی ابعاد سنگ : پله گران ...
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانيت مرواريد مشهدسنگ گرانيت مرواريد مشهد
  سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکالکیفیت برش : صادراتی کیفیت سنگ :عالی ابعاد سنگ : طولی مرو ...
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانيت مرواريد مشهدسنگ گرانيت مرواريد مشهد
  سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکالکیفیت برش : صادراتی کیفیت سنگ :عالی ابعاد سنگ : حکمی مرو ...
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانيت مرواريد مشهدسنگ گرانيت مرواريد مشهد
  سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکالکیفیت برش : صادراتی کیفیت سنگ :عالی ابعاد سنگ : فرشی مرو ...
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانيت مرواريد مشهدسنگ گرانيت مرواريد مشهد
  سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکالکیفیت برش : صادراتی کیفیت سنگ :عالی ابعاد سنگ : فرشی گرا ...
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانيت مرواريد مشهدسنگ گرانيت مرواريد مشهد
  سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکالکیفیت برش : صادراتی کیفیت سنگ :عالی ابعاد سنگ : سرپله سا ...
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ گرانيت مرواريد مشهدسنگ گرانيت مرواريد مشهد
  سنگ گرانیت مروارید مشهد نام سنگ در سیستم ASTM : گرانیت وزن مخصوص: 2.71 تن بر متر مکعب مقاومت فشاری: 65.9 مگا پاسکال مقاومت خمشی : 9.1 مگا پاسکالکیفیت برش : صادراتی کیفیت سنگ :عالی ابعاد سنگ : اپن-عرض: ...
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱

نتایج جستجوی "گرانیت" در بانک اطلاعات مشاغل و کارخانه ها

نتایج جستجوی "گرانیت" در آگهی ها