- دسته بندی ها

مرمریتجستجو در سایت

جستجو عبارت : در : به تعداد :

نتایج جستجوی "مرمریت" در محصولات

  کوپ مرمریت کثیریکوپ مرمریت کثیری
  فروش کوپ مرمریت کثیری.
  ارسال شده توسط : sangforoush_ تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۰۷/۰۳
  مرمریت بجستانمرمریت بجستان
  ارسال شده توسط : alvan13 تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
  مرمریت بجستانمرمریت بجستان
  ارسال شده توسط : alvan13 تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
  مرمریت دهبیدمرمریت دهبید
  ارسال شده توسط : alvan13 تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
  مرمریت دهبید 2مرمریت دهبید 2
  ارسال شده توسط : alvan13 تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
  مرمریت صلصالیمرمریت صلصالی
  ارسال شده توسط : alvan13 تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
  مرمریت صلصالی 2مرمریت صلصالی 2
  ارسال شده توسط : alvan13 تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
  ستون تراورتن و مرمریت قاشقی و جناقیستون تراورتن و مرمریت قاشقی و جناقی
  ستون سنگ با تراورتن محلات و مرمریت عرض 40
  ارسال شده توسط : amata تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
  مرمریت مرمریت
  مرمریت هرسین - مرمریت نگین طلائی آباده - مرمریت پر طاووسی - مرمریت آرک - مرمریت کاربنی -
  ارسال شده توسط : sadafstone تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۳/۰۵/۰۹
  سنگ دهبید/تراورتن و مرمریتسنگ دهبید/تراورتن و مرمریت
  ارسال شده توسط : سنگ خاتم دهبید تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۰۳/۱۹
  سنگ مرمریتسنگ مرمریت
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
  مرمریت ویکتوریامرمریت ویکتوریا
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
  سنگ مرمریت جوشقانسنگ مرمریت جوشقان
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
  سنگ مرمریت قرمز بواناتسنگ مرمریت قرمز بوانات
  ارسال شده توسط :  تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
  سنگ مرمریت آبادهسنگ مرمریت آباده
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
  سنگ مرمریت پله آبادهسنگ مرمریت پله آباده
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
  سنگ مرمریت پرطاووسی یزدسنگ مرمریت پرطاووسی یزد
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
  سنگ مرمریت گلدن بلکسنگ مرمریت گلدن بلک
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
  سنگ مرمریت آبادهسنگ مرمریت آباده
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
  سنگ مرمریت قرمز بواناتسنگ مرمریت قرمز بوانات
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
  سنگ مرمریت قرمز بواناتسنگ مرمریت قرمز بوانات
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
  سنگ مرمریت آبادهسنگ مرمریت آباده
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
  سنگ مرمریت پله اداویسنگ مرمریت پله اداوی
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
  سنگ مرمریت گل بهار اداویسنگ مرمریت گل بهار اداوی
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
  سنگ مرمریت اداویسنگ مرمریت اداوی
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
  سنگ مرمریت اداویسنگ مرمریت اداوی
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
  سنگ مرمریت پله ادوایسنگ مرمریت پله ادوای
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
  سنگ مرمریت 40-40 اداویسنگ مرمریت 40-40 اداوی
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
  سنگ مرمریت آبادهسنگ مرمریت آباده
  ارسال شده توسط :  تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
  سنگ مرمریت هرسینسنگ مرمریت هرسین
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
  سنگ مرمریت کرمانسنگ مرمریت کرمان
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
  سنگ مرمریتسنگ مرمریت
  ارسال شده توسط : r-stone.ir تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
  سنگ مرمریت قرمز بواناتسنگ مرمریت قرمز بوانات
  ارسال شده توسط :  تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
  مرمریت مرمریت
  ارسال شده توسط : zagrostravertine تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
  مرمریت مشکی طلایی مرمریت مشکی طلایی
  ارسال شده توسط : zagrostravertine تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
  مرمریت کرم مرمریت کرم
  ارسال شده توسط : zagrostravertine تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
  سنگ مرمریت صورتی کرمانسنگ مرمریت صورتی کرمان
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه 1 ابعاد سنگ : طولینوع پرداخت سطح سنگ : دیوار های داخلی _ نمای خارجی ساختمانضخامت : 2 سانتی متر
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
  سنگ مرمریت کرم کرمانسنگ مرمریت کرم کرمان
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه 1 ابعاد سنگ : طولی-40سانتي - 35 سانتي پلهنوع پرداخت سطح سنگ : نماي داخلي و خارجي - کف پوش و پله کانضخامت : پلاك 1.8ميليمتر - پله 3 سانتي متر
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
  سنگ مرمریت آبادهسنگ مرمریت آباده
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :سوپر-ممتاز- درجه 1 ابعاد سنگ : پلاك طولي 40 ساني متر- پله35 سانتي مترنوع پرداخت سطح سنگ : نماي داخلي و خارجي - کف پوش و پله کانضخامت : پلاك طولي 1.8ميليمتر - پله 3.1سانتي ...
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
  سنگ مرمريت كرم آبادهسنگ مرمريت كرم آباده
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه1 ابعاد سنگ : طولينوع پرداخت سطح سنگ : ضخامت : 3
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
  سنگ مرمريت صلصاليسنگ مرمريت صلصالي
  ارسال شده توسط :  تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
  سنگ مرمریت کرم خویسنگ مرمریت کرم خوی
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه1 . درجه 2 ابعاد سنگ : طولينوع پرداخت سطح سنگ : ضخامت :
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
  سنگ مرمریت کرم هرسینسنگ مرمریت کرم هرسین
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه1 ابعاد سنگ : طولينوع پرداخت سطح سنگ : ضخامت :
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
  سنگ مرمريت صلصاليسنگ مرمريت صلصالي
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه1 ابعاد سنگ : طولينوع پرداخت سطح سنگ : ضخامت :
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
  سنگ مرمريت صلصاليسنگ مرمريت صلصالي
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه1 . درجه 2 ابعاد سنگ : طولي و حكمي و اسلبنوع پرداخت سطح سنگ : ضخامت :
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
  سنگ مرمریت کرم هرسینسنگ مرمریت کرم هرسین
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه1 ابعاد سنگ : طولينوع پرداخت سطح سنگ : ضخامت :
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
  سنگ مرمريت كرم آبادهسنگ مرمريت كرم آباده
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه1 . درجه 2 ابعاد سنگ : طولينوع پرداخت سطح سنگ : ضخامت :
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
  سنگ مرمریت کرم صورتی خویسنگ مرمریت کرم صورتی خوی
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه1 ابعاد سنگ : طولينوع پرداخت سطح سنگ : ضخامت :
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
  سنگ مرمريت كرم خور و بيابانكسنگ مرمريت كرم خور و بيابانك
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه1.ممتاز ابعاد سنگ : طولي.حكمي.فرشي.50*50نوع پرداخت سطح سنگ : ضخامت :
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
  سنگ مرمريت كرم آبادهسنگ مرمريت كرم آباده
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه1 . درجه 2 ابعاد سنگ : طولينوع پرداخت سطح سنگ : ضخامت :
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
  سنگ مرمريت گوهره خرم آبادسنگ مرمريت گوهره خرم آباد
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :درجه یک ابعاد سنگ : طولی -حکمی-اسلبنوع پرداخت سطح سنگ : پله کان-کف پوشضخامت : 1/70
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ مرمريت سيمکان لایتسنگ مرمريت سيمکان لایت
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :عالی ابعاد سنگ : همه ابعادنوع پرداخت سطح سنگ : ضخامت : 2
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  مرمریت مصنوعیمرمریت مصنوعی
  ظاهری همانند سنگ طبیعی و باطنی محکم‌تر و مقاوم تر
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ مرمريت ابركوه يزدسنگ مرمريت ابركوه يزد
  کیفیت برش : داخلی کیفیت سنگ :عالی ابعاد سنگ : 40*40نوع پرداخت سطح سنگ : ضخامت :
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ مرمريت كرم آبادهسنگ مرمريت كرم آباده
  کیفیت برش : صادراتی کیفیت سنگ :عالی و در حد صادرات ابعاد سنگ : 40طولی-40.40-50.50-پله در ابعاد مختلفنوع پرداخت سطح سنگ : داخل ساختمانضخامت : 1.5
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ مرمريت رويال گل پنبه ايسنگ مرمريت رويال گل پنبه اي
  کیفیت برش : صادراتی کیفیت سنگ :عالی در حد صادرات ابعاد سنگ : 40طولی-40.40-50.50-پله در ابعاد مختلفنوع پرداخت سطح سنگ : داخل ساختمانضخامت : 1.5
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  سنگ مرمريت مشکي کاشانسنگ مرمريت مشکي کاشان
  کیفیت برش : صادراتی کیفیت سنگ :سیمک ایتالیا ابعاد سنگ : 40*40 و طولی - 60*60 و طولی- اسلبنوع پرداخت سطح سنگ : فضاهای داخلی-دیوارها و ...ضخامت : 2
  ارسال شده توسط : novintejarat تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱

نتایج جستجوی "مرمریت" در بانک اطلاعات مشاغل و کارخانه ها

نتایج جستجوی "مرمریت" در آگهی ها

  فروش کوپ مرمریت خورفروش کوپ مرمریت خور
  گروه معادن و کارخانجات سنگ کثیری فعالیت خود را در سال 1376 آغاز نمود.این گروه تولیدی هم اکنون در حال استخراج و فرآوری انواع سنگ مرمریت می‌باشد.این گروه تولیدی آمادگی عقد قرار داد با شرکتها و سازمانهای ...
  ارسال شده توسط : mokhtari_m تاریخ ثبت : ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
  فروش کوپ مرمریت فروش کوپ مرمریت
  گروه معادن و کارخانجات سنگ کثیری فعالیت خود را در سال 1376 آغاز نمود.این گروه تولیدی هم اکنون در حال استخراج و فرآوری انواع سنگ مرمریت می‌باشد.این گروه تولیدی آمادگی عقد قرار داد با شرکتها و سازمانهای ...
  ارسال شده توسط :  تاریخ ثبت : ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
  فروش سنگ مرمریتفروش سنگ مرمریت
  تولید و عرضه انواع سنگ‌های ساختمانی و نمای ساختمان ( تراورتن، مرمریت و..) تحویل به موقع به صورت مستقیم و بدون واسطه موبایل: 09131311928 تلفکس: 031-42366140
  ارسال شده توسط : zagrostravertine تاریخ ثبت : ۱۳۹۵/۰۱/۰۹
  فروش مرمریت سیاه فروش مرمریت سیاه
  تولید و عرضه انواع سنگ ساختمانی ( انواع تراورتن ، مرمریت) کیفیت بالا ، قیمت مناسب ، دررنگ‌ها و سایز‌های مختلف تحویل به موقع به صورت مستقیم و بدون واسطه موبایل: 09131311928
  ارسال شده توسط : zagrostravertine تاریخ ثبت : ۱۳۹۵/۰۱/۰۹
  فروش مرمریت کرم فروش مرمریت کرم
  تولید و عرضه انواع سنگ ساختمانی ( انواع تراورتن ، مرمریت) کیفیت بالا ، قیمت مناسب ، دررنگ‌ها و سایز‌های مختلف تحویل به موقع به صورت مستقیم و بدون واسطه موبایل: 09131311928
  ارسال شده توسط : zagrostravertine تاریخ ثبت : ۱۳۹۵/۰۱/۰۹