سنگ نماتبلیغات - تبلیغات هدفمند
- دسته بندی ها
صنایع سنگ نقش جهان
مشخصات شرکت / کسب و کار
صنایع سنگ نقش جهان

مشخصات مدیران
مرتضی امینی
  • مرتضی امینی
  • سمت : مدیر عامل

محصولات و خدمات
سنگ مرمریت صلصالی

اطلاعات تماس
اطلاعات تماس کسب و کار
  • صنایع سنگ نقش جهان
  • نوع آدرس : اطلاعات تماس کسب و کار
  • کد پستی : 8341659666
  • پلاک :
  • وب سایت : http://www.aministone.com
  • آدرس : خیابان شمس تبریزی (۳۲) ، صنایع سنگ نقش جهانکلمات کلیدی :
تبلیغات - تبلیغات هدفمندتبلیغات - تبلیغات هدفمند