تبلیغات - تبلیغات هدفمندتبلیغات - تبلیغات هدفمند
- دسته بندی ها
مجتمع‌معادن‌وکارخانجات‌سنگ‌‌وحیدنقاب‌اسفهلان
مشخصات شرکت / کسب و کار
مجتمع‌معادن‌وکارخانجات‌سنگ‌‌وحیدنقاب‌اسفهلان

مجتمع معادن و کارخانجات سنگ وحید(نقاب‌اسفهلانی)اولین،بزرگترین وفعالترین مرکز تولید سنگ در ایران مدیر عامل ( وحید نقاب اسفهلانی) 09144190868و 09149025927 دفترفروش:جاده‌تبریزبه‌طرف‌آذرشهر‌کمربندی سردرودصدمتربعدازپل‌عابرپیاده‌شهرک‌صنعتی شهیدرجایی‌روبروی‌باقلوا‌آدلیم (صنایع‌سنگ‌مبین‌خسروشاهی)

مشخصات مدیران
مدیری ثبت نشده است.
محصولات و خدمات
محصول یا خدمتی ثبت نشده است
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس کسب و کار
  • مجتمع‌معادن‌وکارخانجات‌سنگ‌‌وحیدنقاب‌اسفهلان
  • نوع آدرس : اطلاعات تماس کسب و کار
  • کد پستی : ۵۳۵۶۷۳۴۹۸
  • پلاک :
  • وب سایت : ww.com@vahidstone
  • آدرس : جاده آذرشهر عجب شیر مجتمع معادن و کارخانجات سنگ‌وحید(نقاب‌اسفهلانی‌)پلاک0/868کلمات کلیدی :
تبلیغات - تبلیغات هدفمندتبلیغات - تبلیغات هدفمند