چهارشنبه ۱ بهمن سال ۱۳۹۹
بانک اطلاعات مشاغل

تاریخچه سنگ

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۲  |  توسط : 237

منشأ شكل گيري سنگ ها

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۲  |  توسط : 237

تاریخچه سنگهای قیمتی

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۲  |  توسط : 237

ضایعات صنعت سنگ

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۲  |  توسط : 237

برخی مسائل مربوط به صنعت سنگ

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۲  |  توسط : 237

اهداف صنعت سنگ

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۲  |  توسط : 237

تقسیم بندی سنگها و کد آیسیک

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۲  |  توسط : 237

نگاهي به منطقه سنگي ايران

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۲  |  توسط : 237

خصوصيات سنگها و نامشان

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۲  |  توسط : 237

عوامل تشكيل ضايعات و باطله‌هاي سنگ‌هاي تزییني

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۲  |  توسط : 237